صفحه اصلی > شورای اسلامی : اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

شورای اسلامی گلمکان

آقای حمیدرضا نظام خواه

رئیس شورای اسلامی

تحصیلات : لیسانس حقوق

سوابق :

 • نایب رئیس شورا (دوره پنجم )
 • فرمانده حوزه بسیج مقاومت سلمان فارسی (1399-1395)
 • مشاور فرمانده سپاه
 • عضو شورای ورزش همگانی
 • عضو محترم شورای شهر دورۀ چهارم

آقای فرشاد عابدی

نایب رئیس شورای اسلامی

تحصیلات :

 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق :

 • رئیس کمیسیون اقتصادی و مشارکت بهداشت
 • مدیر عامل شرکت بازرگانی

آقای علیرضا گلمکانی

منشی و دبیر شورا

تحصیلات :

 • کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سوابق :

 • فرهنگی ، معاونت مدرسه
 • اجرایی ، پرورشی

آقای رضا ضمیری

خزانه دار و نماینده شورای اسلامی شهرستان

تحصیلات :

 • کارشناس حقوق قضایی
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
 • کارشناسی ارشد حقوق جزایی

سوابق :

 • وکیل پایه یک دادگستری
 • رئیس کمیسیون برنامه بودجه و حقوق رسانه

آقای حاج باقر باقری

عضو شورای شهر

سوابق :

 • عضو محترم شورای شهر دوره چهارم