صفحه اصلی > شورای اسلامی : دیدار با مدیر کل بنیاد مستضعفان خراسان رضوی

دیدار با مدیر کل بنیاد مستضعفان خراسان رضوی

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار گلمکان با مدیر کل بنیاد مستضعفان خراسان رضوی،جناب آقای سید علی حسینی در راستای هم اندیشی و بررسی مسائل مربوطه و مساعدت جناب آقای سید علی حسینی در همکاری با مجموعه شورا و شهرداری گلمکان در ادارات استانی .