دسته: اخبار

جلسه ستاد معاینه فنی

جلسهٔ ستاد معاینه فنی جهت بررسی مدارک متقاضیان با حضور ریاست ادارهٔ محیط زیست شهرستان، رئیس پلیس راهور شهرستان، نمایندگان …

1403/01/28