صفحه اصلی > اخبار : پروژه‌های عمرانی شهرداری گلمکان در خردادماه 1402

پروژه‌های عمرانی شهرداری گلمکان در خردادماه 1402

آغاز پروژۀ آیلند بلوار شهدا
حفاری کانال بلوار امام رضا
جدول‌گذاری ضلع شرقی بلوار امام رضا
لکه‌گیری آسفالت معابر سطح شهر
تسطیح مسیر چشمه سبز
آسفالت خیابان فردوسی 7
آسفالت خیابان سرو 10
آسفالت خیابان فردوسی 2
آسفالت خیابان فردوسی 2
آسفالت خیابان فردوسی 2 (کوچه باغ)

دیدگاهتان را بنویسید