صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : نظافت،رنگ آمیزی ،نصب شیرالات،تانکر آب سرویسهای بهداشتی رودخانه گلمکان تا چشمه سبز

نظافت،رنگ آمیزی ،نصب شیرالات،تانکر آب سرویسهای بهداشتی رودخانه گلمکان تا چشمه سبز

مسئول امور شهر آقاي نوزادي از نظافت،رنگ آمیزی ،نصب شیرالات،تانکر آب سرویسهای بهداشتی رودخانه گلمکان تا چشمه سبز با توجه به قول هاي داد شده خبر داد .