صفحه اصلی > مزایده مناقصه : مناقصه خرید و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی

مناقصه خرید و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی

شهرداری گلمکان در نظر دارد، نسبت به خرید و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر گلمکان اقدام نماید.

متقاضیان جهت شرکت در مناقصه به شمارهٔ ۲۰۰۳۰۹۳۳۴۷۰۰۰۰۰۳ می‌توانند جهت دریافت اسناد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ به سامانهٔ ستاد ایران مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید