صفحه اصلی > مزایده مناقصه : مزایده فروش یک دستگاه پرینتر رنگی

مزایده فروش یک دستگاه پرینتر رنگی

شهرداری گلمکان در نظر دارد، نسبت به برگزاری مزایده به منظور فروش یک دستگاه پرینتر رنگی اقدام نماید. متقاضیان جهت شرکت در مزایده به شمارهٔ ۱۰۰۳۰۹۳۳۴۷۰۰۰۰۰۱ می‌توانند جهت دریافت اسناد به سامانهٔ ستاد ایران مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید