صفحه اصلی > خدماتی : مدیریت کانال‌ها و گذرگاه‌های آب در سطح شهر

مدیریت کانال‌ها و گذرگاه‌های آب در سطح شهر

مدیریت کانال‌ها و گذرگاه‌های آب در سطح شهر جهت جلوگیری از سیلاب و وارد شدن آسیب به قنوات

دیدگاهتان را بنویسید