صفحه اصلی > مناسبتی : روز معمار گرامی باد

روز معمار گرامی باد

روز معمار، روز زرین نکوداشت مردمی ترین هنر این سرزمین کهن است، مردمی که هزاران سال در اقلیم های گوناگون این دیار هنر را به شگرف ترین گونه ممکن با تمدن و فرهنگ آمیخته اند و امروز تبریک بر شما معماران که میراث داران آن هنر نیاکان هستید

سوم اردیبهشت ماه، زادروز شیخ بهایی و روز معمار گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید