صفحه اصلی > مناسبتی : روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای مبارک باد

روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ ای مبارک باد

گر بر سر نفس خود امیری مردی
گـر بر دگری خرده نگیری مردی
مـردی نبـود فتـاده را پــای زدن
گـر دسـت فتـاده گیـری مـردی

هفدهم شوال ، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای ، بر پهلوانان و غیورمردان عرصه پهلوانی مبارک باد

دیدگاهتان را بنویسید