صفحه اصلی > مناسبتی : روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

سرمایه واقعی، دستان زحمتکش کارگر است.

جهش تولید با مشارکت مردم

دوازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید