صفحه اصلی > مناسبتی : روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گرامی باد

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گرامی باد

روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی که فرصتی است برای نگرش به تاریخ گذشتگان و پاسداشت ارزش‌های تاریخی میهن عزیزمان ایران اسلامی؛ میراث فرهنگی بخشی از هویت و شناسنامه هر ملتی است که می‌بایست با پاسداشت و نگهداشت آن بتوانیم داشته‌هایمان را منتقل کنیم.

بیست و نهم اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید