صفحه اصلی > مناسبتی : روز جهانی صنایع دستی مبارک باد

روز جهانی صنایع دستی مبارک باد

می توان طرح و نقش زد
می توان ساخت شکل داد
می توان جلا داد
می توان عاشق لحظه لحظه جریان خلق بود

۱۰ ژوئن، روز جهانی صنایع دستی مبارک باد

دیدگاهتان را بنویسید