صفحه اصلی > مناسبتی : روز جهانی زمین پاک گرامی باد

روز جهانی زمین پاک گرامی باد

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشم‌ نگاری بوده است

دوم اردی‌بهشت ماه ، روز جهانی زمین پاک گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید