صفحه اصلی > مناسبتی : روز بزرگداشت سعدی گرامی باد

روز بزرگداشت سعدی گرامی باد

ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید
هزار سال پس از مرگ وی گرش بویی

اول اردیبهشت ماه ، روز بزرگداشت شیخ اجل سعدی خجسته و یادش گرامی باد

دیدگاهتان را بنویسید