صفحه اصلی > مناسبتی : روز ایمنی حمل و نقل گرامی باد

روز ایمنی حمل و نقل گرامی باد

ایمنی حمل و نقل ؛
عامل مهمی در توسعه اقتصاد ملّی

هفتم اردی‌بهشت ماه ، روز ایمنی حمل و نقل بر فعالان این عرصه گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید