صفحه اصلی > مناسبتی : روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

روابط عمومی سرچشمه زلال اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌ رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به گونه ای که موفقیت و دوام هر سازمان‌ در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌ آن سازمان وابسته است .

بیست و هفتم اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید