صفحه اصلی > اخبار : دیدار مسئولین بخش با مقامات قضایی شهرستان

دیدار مسئولین بخش با مقامات قضایی شهرستان

دیدار مسئولین بخش با مقامات قضایی شهرستان

حضور رئیس دادگستری، دادستان و قضات محترم شهرستان به مناسبت هفتهٔ قوهٔ قضائیه جهت دیدار با امام جمعهٔ محترم در تالار جلسات شهرداری گلمکان با حضور مسئولین بخش گلمکان
در این دیدار همچنین مسألهٔ اتصال گلمکان به گلبهار مطرح گردید و دادستان محترم جهت پیگیری در این مورد قول مساعدت دادند.

دیدگاهتان را بنویسید