صفحه اصلی > عمرانی : تخریب سولهٔ اردوگاه شهید بهشتی جهت تعریض بولوار امام رضا (ع)

تخریب سولهٔ اردوگاه شهید بهشتی جهت تعریض بولوار امام رضا (ع)

تخریب سولهٔ اردوگاه شهید بهشتی جهت تعریض بولوار امام رضا (ع)

دیدگاهتان را بنویسید