صفحه اصلی > عمرانی : بازدید و مشارکت در پروژه زیرسازی و آسفالت جاده شاندیز گلمکان

بازدید و مشارکت در پروژه زیرسازی و آسفالت جاده شاندیز گلمکان

بازدید و مشارکت در پروژه زیرسازی و آسفالت جاده شاندیز _ گلمکان ، با آقای مهندس پردل ریاست محترم راه‌های روستایی استان خرسان رضوی و مهندس رضایی کارشناس اداره راه و آقای مهندس میرزایی نماینده پیمانکار محترم، توس رادیه جهت قیرپاشی و آسفالت جاده مذکور

دیدگاهتان را بنویسید