صفحه اصلی > اخبار : بازدید از گود زورخانه

بازدید از گود زورخانه

حضور اعضای شورای اسلامی و شهردار محترم با مدیر ورزش و جوانان شهر گلمکان در گود زورخانه جهت مرمت و بازسازی گود با مشارکت شهرداری گلمکان جمعه ۱۴۰۰/۰۶/۱۹