صفحه اصلی > اخبار : اهدای حکم آقای سینا نادمی سرپرست امور ورزش و جوانان وخانم بهناز شفیعی سرپرست بانوان امور ورزش و جوانان توسط شورای اسلامی شهر

اهدای حکم آقای سینا نادمی سرپرست امور ورزش و جوانان وخانم بهناز شفیعی سرپرست بانوان امور ورزش و جوانان توسط شورای اسلامی شهر

اهدای حکم توسط شورای اسلامی شهر شورای محترم ورزشی وروئسای محترم هئیت های ورزشی ومربیان وسرپرستان محترم ورزش شهر به آقای سینا نادمی سرپرست امور ورزش و جوانان وخانم بهناز شفیعی سرپرست بانوان امور ورزش و جوانان باآرزوی موفقیت برای این عزیزان و ورزشکاران شهر گلمکان.
همچنین سپاس فراوان از آقای حمید هراتی که به مدت ۴سال خالصانه به ورزش شهر گلمکان خدمت نمودند.
همچنین تشکر از جناب آقای موسی الرضا زراعتکار که ضمن خدمت همه عمر به ورزش گلمکان در مدت انتخاب سرپرست جدید ورزش و جوانان این مسئولیت را به عهده گرفتند آرزوی موفقیت و بهروزی برای تمامی این عزیزان و همچنین موفقیت و بهروزی برای ورزشکاران شهر گلمکان.