صفحه اصلی > عمرانی : انتقال بار ترافیکی به لاین غربی و شرقی بلوار امام رضا و جمع آوری آسفالت راه قدیم

انتقال بار ترافیکی به لاین غربی و شرقی بلوار امام رضا و جمع آوری آسفالت راه قدیم

انتقال بار ترافیکی به لاین غربی و شرقی بلوار امام رضا علیه السلام و جمع آوری آسفالت راه قدیم

دیدگاهتان را بنویسید