صفحه اصلی > عمرانی : آغاز عملیات عقب‌نشینی اردوگاه شهید بهشتی جهت تعریض بولوار امام رضا (ع)

آغاز عملیات عقب‌نشینی اردوگاه شهید بهشتی جهت تعریض بولوار امام رضا (ع)

آغاز عملیات عقب‌نشینی اردوگاه شهید بهشتی جهت تعریض بولوار امام رضا (ع)

دیدگاهتان را بنویسید