صفحه اصلی > اخبار : ابلاغ حکم شهردار جناب اقای خوشبخت نیا توسط مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری

ابلاغ حکم شهردار جناب اقای خوشبخت نیا توسط مدیر کل محترم دفتر شهری و شوراهای استانداری