صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : همکاری با آتش نشانی گلبهار

همکاری با آتش نشانی گلبهار

همکاری با آتش نشانی گلبهارجهت جمع آوري آب هاي سطحي كه طي بارندگي هاي اخير صورت گرفته است.