صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : نصب آهن طبقه دوم کلانتری شهر گلمکان با تعامل شهرداری ، شورای اسلامی شهر و خیرین محترم بخش گلمکان

نصب آهن طبقه دوم کلانتری شهر گلمکان با تعامل شهرداری ، شورای اسلامی شهر و خیرین محترم بخش گلمکان