صفحه اصلی > اخبار : میلاد با سعادت امام علی(ع) -روز پدر مبارك باد .

میلاد با سعادت امام علی(ع) -روز پدر مبارك باد .

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت
جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت
هنگام نهادن قدم بر سر خاک
دیوار حرم به احترام تو شکافت
میلاد امام علی(ع) مبارک باد.