صفحه اصلی > اخبار : (میز خدمت) مسئولان شهرستان، با حضور فرماندار،امام جمعه، بخشدار، شورای شهر و شهردار گلمکان و سایر دستگاه های خدمت رسان، در محل مصلای نماز جمعه گلمکان برگزار شد.

(میز خدمت) مسئولان شهرستان، با حضور فرماندار،امام جمعه، بخشدار، شورای شهر و شهردار گلمکان و سایر دستگاه های خدمت رسان، در محل مصلای نماز جمعه گلمکان برگزار شد.

(میز خدمت) مسئولان شهرستان، با حضور فرماندار،امام جمعه، بخشدار، شورای شهر و شهردار گلمکان و سایر دستگاه های خدمت رسان، در محل مصلای نماز جمعه گلمکان برگزار شد.

در این جلسه امام جمعه، فرماندار، رئیس و نایب رئیس شورای شهر ضمن قدردانی از حضور همیشه در صحنه مردم، به احصا مشکلات و انعکاس آن به دستگاه های مربوطه پرداختند و خواستار رسیدگی مناسب به مشکلات مردم شدند.

در ادامه این جلسه پرسش های مردمی از سازمان ها مطرح شد و مردم به بیان دغدغه ها و مطالبات خود از دستگاه های مربوطه پرداختند. مسئولان نیز به بیان پاسخ ها و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و مطالبات مردمی پرداختند و قول رسیدگی مناسب به این موارد را در اسرع وقت دادند.