صفحه اصلی > اخبار : حضور رئیس و نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر در عوارضی بابت خدا قوت به پرسنل شهرداری .

حضور رئیس و نایب رئیس محترم شورای اسلامی شهر در عوارضی بابت خدا قوت به پرسنل شهرداری .