صفحه اصلی > اخبار : عملیات تعریض بلوار امام رضا (ع) و آماده سازی جهت آسفالت توسط پرسنل شهرداری گلمکان

عملیات تعریض بلوار امام رضا (ع) و آماده سازی جهت آسفالت توسط پرسنل شهرداری گلمکان

شروع عملیات تعریض بلوار امام رضا ( ع) و آماده سازی جهت آسفالت توسط شهرداری گلمکان در حال اجرا مي باشد .