صفحه اصلی > اخبار : صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان 1400/5/10

صورتجلسه كميته انطباق مصوبات شوراي اسلامي شهر گلمكان 1400/5/10

اجاره غسالخانه، وصول عوارض ورودي مسافر و گردشگر در مسير رودخانه و اجاره تجهيزان و كانكس مسافر به ايستگاه سوار مسافر شهر گلمكان در به آباد از طريق مزايده

شناسايي و به روز رساني املاك در مسير هاي فرعي و اصلي بازگشايي شده و تهاتر آن با صدور پروانه بر اساس نظر كارشناس رسمي

تهيه طرح خطر پذيري شهر گلمكان در مواقع بحران -برگزاري دوره آموزشي پناهگيري و مانور زلزله با مشاركت جمعيت هلال احمر شهرستان چناران