صفحه اصلی > اخبار : صعود مقتدرانه تیم منتخب کوهنوردی گلمکان به سه قله 1401

صعود مقتدرانه تیم منتخب کوهنوردی گلمکان به سه قله 1401

صعود مقتدرانه تیم منتخب کوهنوردی گلمکان به سه قله:
شاهان‌کوه، کلونچین زردکوه، قاش‌مستان دنا
طی ۵ روز
تیرماه

1401