صفحه اصلی > اخبار : ساماندهی کمکهای مردمی و نذورات در ۳ روز چراغ برات

ساماندهی کمکهای مردمی و نذورات در ۳ روز چراغ برات

جلسه با حضور کمیته امداد امام خمینی ره،خییریه امام حسن مجتبی ع ،نماینده خانه سالمندان توحید،در شورای اسلامی شهر گلمکان با محوریت ساماندهی کمکهای مردمی و نذورات در ۳ روز چراغ برات

در ابتدا ضمن خیر مقدم توسط حمید رضا نظام خواه ریاست شورای اسلامی شهر گلمکان به حاضرین در این جلسه گفته شد، و اشاره به وحدت و تعامل بین سه دستگاه متولی و کمک شورای اسلامی نسبت به جمع آوری نذورات در این سه روز عید و کمک از معتمدین و خییرین، باید با نظارت و عدالت نذورات و کمکهای نقدی بین نیازمندان واقعی اهدا گردد و خطاب به همشهریان عزیز خواهشمند شده که در صورت امکان هزینه های این سه روز برای اموات بر سر مزار در اختیار این مراکز برای نیازمندان واقعی قرار گیرد

در پایان مقرر گردید با نصب بنر بر سر دو مزار و حضور نمایندگان خیریه ، کمیته امداد و سالمندان برای جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی اقدام شود