صفحه اصلی > اخبار : ساخت نماز خانه و چند چشمه سرويس بهداشتي در مسير رودخانه

ساخت نماز خانه و چند چشمه سرويس بهداشتي در مسير رودخانه

طي بازدید مسئول خدمات شهری از سرویس های بهداشتی ،

مقرر گردید که در هفته های آینده نسبت به ساخت چند چشمه دیگر سرویس بهداشتی و نمازخانه در مسیر رودخانه تا چشمه سبز اقدام نمايند.

و همچنين رنگ آمیزی و تعمیرات دربهای سرويس هاي بهداشتي مسير انجام گردد.