صفحه اصلی > اخبار : دیدار شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه محترم بخش گلمکان با دکتر صادقی گلمکانی معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی و مشاور ارشد تولیت آستان قدس

دیدار شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه محترم بخش گلمکان با دکتر صادقی گلمکانی معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی و مشاور ارشد تولیت آستان قدس

دیدار شهردار واعضای شورای اسلامی شهر و امام جمعه محترم بخش گلمکان با دکتر صادقی گلمکانی معاون اسبق وزارت اقتصاد و دارایی و مشاور ارشد تولیت آستان قدس رضوی صورت گرفت که در این دیدار صمیمی ایشان قول مساعدت نسبت به مباحث فرهنگی و عمرانی با نهادها و وزارتخانه در جهت تعامل و ارتباطات را دادند و امام جمعه محترم ،اعضای شورای اسلامی و شهردار از ایشان بابت زحمات و همکاری های در سنوات قبل به شهر گلمکان داشتند تقدیر و تشکر را به عمل آوردند.