صفحه اصلی > اخبار : دیدار ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلبهار با ریس شورای اسلامی شهر

دیدار ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلبهار با ریس شورای اسلامی شهر

دیدار ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلبهار جناب دکتر سلیمی با ریس شورای اسلامی شهر گلمکان جهت هماهنگی و برنامه ریزی جابه جایی درمانگاه در هفته آینده و افتتاح آزمایشگاه تخصصی شهر گلمکان.