صفحه اصلی > اخبار : ديدارریاست و معاونين آموزش و پرورش شهرستان گلبهار با اعضای شورای اسلامي شهر گلمکان به مناسبت روز شوراها

ديدارریاست و معاونين آموزش و پرورش شهرستان گلبهار با اعضای شورای اسلامي شهر گلمکان به مناسبت روز شوراها

مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ به مناسبت روز شوراها،ریاست و معاونين آموزش و پرورش شهرستان گلبهار به دیدار اعضای شورای شهر گلمکان آمدند.
در این دیدار ضمن تشکر اعضای شورای شهر گلمکان از ریاست و معاونین آموزش و پرورش شهرستان و تبریک پیشاپیش روز معلم، اعضای حاضر به تبادل نظر در مورد راهکارهای تعالی کیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان پرداختند.