صفحه اصلی > اخبار : در قرآن دربارهٔ شب قدر چنین آمده‌است:

در قرآن دربارهٔ شب قدر چنین آمده‌است:

  • به راستی که ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم؛ و چه تو را به شب قدر آگاه تواند کرد. شب قدر از هزار ماه برتر است. در این شب فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان از هر امر فرود می‌آیند. این شب تا صبحگاه «سلام» است. (سوره قدر آیات ۱ تا ۵)[۷]