صفحه اصلی > اخبار : دبیرستان مرحوم زاهدی شهر گلمکان در سال جدید تحصیلی، بازگشایی میشود

دبیرستان مرحوم زاهدی شهر گلمکان در سال جدید تحصیلی، بازگشایی میشود

دبیرستان مرحوم زاهدی شهر گلمکان در سال جدید تحصیلی، بازگشایی میشود

🔹 مجموعه مدیریت شهری گلمکان با ارائه برنامه ها و سرفصل های آموزشی مدرن مدنظر و مورد نیاز شهر گلمکان، بر ضرورت راه اندازی و استفاده از امکانات به روز و استاندارد دبیرستان زاهدی در جهت توسعه آموزشی همه جانبه شهر گلمکان و استفاده از امکانات رفاهی این مجموعه برای دانش آموزان و فرهنگیان تاکید نمودند.

🔸 دکتر رضوانی کیا و هیئت همراه، ضمن قدردانی از زحمات و دغدغه‌های شورای شهر و شهرداری گلمکان، برنامه های مدون آموزش و پرورش شهرستان در جهت بهبود وضعیت آموزشی همه جانبه شهر گلمکان و بهره برداری از دبیرستان زاهدی را بیان نمودند.

در پایان این جلسه تفاهم نامه ای بین مجموعه مدیریت شهری گلمکان و آموزش و پرورش شهرستان گلبهار به امضا رسید و مقرر گردید که با تعامل بین دستگاه های مجری کار،دبیرستان مرحوم زاهدی از ابتدای سال تحصیلی جدید آغاز به کار نماید.