صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : حفاری و جمع آوری آسفالت در تقاطع بلوار امام رضا(ع)

حفاری و جمع آوری آسفالت در تقاطع بلوار امام رضا(ع)