صفحه اصلی > اخبار : حضور هیت مدیره شرکت گردشگری گلمکان بنا به دعوت شهردار و شورای اسلامی شهردر جهت تعیین و تکلیف پروژه الماس

حضور هیت مدیره شرکت گردشگری گلمکان بنا به دعوت شهردار و شورای اسلامی شهردر جهت تعیین و تکلیف پروژه الماس

حضور هیت مدیره شرکت گردشگری گلمکان بنا به دعوت شهردار و شورای اسلامی شهردر جهت تعیین و تکلیف پروژه الماس با توجه به مصوب شدن طرح تفضیلی و مساعدت در صدور پروانه مجتمع گردشگری، که مقرر گردید در هفته آینده نسبت به تبادل نظر این جلسه، تصمیم نهایی با در نظر گرفتن موارد قانونی و صدور پروانه در اسرع وقت اقدامات لازم انجام گردد.