صفحه اصلی > اخبار : حضور سرمایه‌گذاران در شهرداری گلمکان

حضور سرمایه‌گذاران در شهرداری گلمکان

حضور سرمایه‌گذاران در شهرداری گلمکان با همراهی امام جمعه ریاست شورا و شهردار

در این جلسه بعد از ارایه طرح و توضیحات شهردار محترم و مشخص نمودن فضاهایی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ایجاد مجتمع های اقامتی و خدماتی ،استفاده از پتانسیل های طبیعی و تاریخی شهر گلمکان و حوزه کار سرمایه گذاران بحث و گفتگو و تبادل نظر گردد و مقرر گردید بازدیدی توسط سرمایه‌گذاران و مشاوران از مناطق مختلف صورت گیرد و جمع‌بندی گردد.