حضوروبازدید فرماندارشهرستان گلبهار از مسیردسترسی به شهرگلمکان دربلوارپژوهش

حضوروبازدید فرماندارشهرستان گلبهار از مسیردسترسی به شهرگلمکان دربلوارپژوهش
دکترمحمدرضاحاجی زاده فرماندار شهرستان گلبهار باحضوردر بلوارپژوهش درانتهای شهرگلبهار مسیرمطالعاتی دسترسی گلبهاربه گلمکان راموردارزیابی قرارگرفت
سیدمحمدسیدعبداللهی رئیس، علیرضا اصغری شهردار،زرافشان عضوهیئت مدیره شرکت عمران شهر گلبهار سیدهادی سیدی بخشدار،حمیدنظام خواه رئبس،عابدی عضوشورای شهر ،خوشبخت نیا شهردارگلمکان فرماندارراهمراهی می کردند. بااحداث این راه شهرگلمکان به گلبهارمتصل شده ومسیر۲۵کیلومتری گلبهار-گلمکان به ۴کیلومتر کاهش پیدامی کند.

نقشه گلمکان

آمار سایت :

  • 1
  • 3
  • 3
  • 674
  • 8,408

وضعیت آب و هوای شهر

Weather Icon
شهر
دما
( - )
توضیحات
رطوبت
سرعت باد
طلوع خورشید
غروب خورشید

پرتال خدمات و اطلاع رسانی شهرداری گلمکان

آدرس: استان خراسان رضوی – شهر گلمکان – خیابان شهرداری – ولیعصر 6
تلفن: 4-05138355583
 فکس: 05138356042 | پست الکترونیک: info@golmakan.ir | کدپستی: 9369111171

کلیه حقوق برای شهرداری گلمکان محفوظ است.

طراحی شده توسط” پارس رایانه شاپرک

Template Design:Dima Group