صفحه اصلی > اخبار : جلسه با مديريت فني حرفه اي شهرستان

جلسه با مديريت فني حرفه اي شهرستان

جلسه شهردار، اعضای شورای اسلامی با حضور جناب آقای جلیلی مدیریت فنی حرفه ای شهرستان برگزار شد.
در این جلسه اعضای شورا اسلامی با تاکید بر تعیین و تکلیف سالن فنی حرفه ای و در اختیار گذاشتن به این شورا با تعامل شهرداری و فنی حرفه‌ای نسبت به آموزش مهارت های مورد نیاز به شهروندان در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی ایشان،از مدیریت فنی حرفه‌ای شهرستان تقاضای گردید و با برگزاری کلاس های تخصصی در زمینه مهارت های مورد تقاضای شهروندان را نمودند.
در ادامه جلسه جناب آقای جلیلی مدیریت فنی حرفه‌ای شهرستان ضمن استقبال از پیشنهاد اعضای شورا،قول مساعد همکاری در زمینه های یاد شده را دادند و نسبت به برگزاری کلاس های مورد نیاز اعلام آمادگی نمودند.
در پایان جلسه مقرر گردید تا متقاضیان با مراجعه به دفتر شورای شهر گلمکان در زمینه تخصص های مورد نیازشان ثبت نام نموده تا پس از هماهنگی با فنی حرفه‌ای شهرستان ،کلاس های مورد نیاز برگزار گردد و پس از طی دوره مورد نظر موفق به اخذ گواهینامه فنی حرفه‌ای گردند و منتخبان جهت اخذ تسهیلات کارآفرینی به بانک های مربوطه معرفی گردند.