صفحه اصلی > اخبار : جلسه ای با حضور شهردارو اعضای شورای شهر در دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به میزبانی جناب آقای شوشتری،مدیر کل این سازمان برگزار شد.

جلسه ای با حضور شهردارو اعضای شورای شهر در دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به میزبانی جناب آقای شوشتری،مدیر کل این سازمان برگزار شد.

جلسه ای با حضور شهردارو اعضای شورای شهر در دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به میزبانی جناب آقای شوشتری،مدیر کل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه شهردار و اعضای شورا شهر گلمکان ضمن قدردانی از مساعدت از جناب شوشتری مدیرکل،فرماندار شهرستان گلبهار دکتر حاجی زاده در بهره برداری از دبیرستان مرحوم زاهدی،به جایگاه ویژه آموزش و پرورش در شهر گلمکان و کمک های مردمی و مجموعه مدیریت شهری گلمکان اشاره کردند و از تعامل مدیر آموزش و پرورش شهرستان گلبهار،مدیر اردوگاه شهید بهشتی گلمکان در حضور مدیر کل قدردانی گردید، در ادامه خواستار همکاری سازمان آموزش و پرورش در زمینه عقب نشینی اردوگاه شهید بهشتی گلمکان جهت تعریض و توسعه بلوار امام رضا (ع) شدند.
در پایان جلسه شوشتری مدیر کل ضمن قدردانی از کمک های مردمی و مجموعه مدیریت شهری گلمکان در جهت اعتلای آموزش و پرورش شهر گلمکان، به وکیل سازمان آموزش و پرورش ماموریت بررسی و بازدید از محل اردوگاه شهید بهشتی گلمکان جهت تعامل حداکثری در زمینه عقب نشینی این مجموعه را محول نمودند.