صفحه اصلی > اخبار و اخبار برگزیده : جشنواره محصولات کشاورزی-باغي و دامي شهر گلمكان

جشنواره محصولات کشاورزی-باغي و دامي شهر گلمكان

جشنواره محصولات کشاورزی-باغي و دامي شهر گلمكان

🔹گوشه ای از خدمات ارزشمند اولین جشنواره محصولات کشاورزی، باغی و دامی شهرگلمكان

🔸نهم و دهم تیرماه اردوگاه شهید بهشتی شهر گلمکان