صفحه اصلی > اخبار : تصویب طرح تفصیلی شهر گلمکان

تصویب طرح تفصیلی شهر گلمکان

تصویب طرح تفصیلی شهر گلمکان
با توجه به پیگیری های قبلی و‌حضور دکتر جواد خدایی معاون امور هماهنگی های استانداری،در شهر گلمکان و همچنين جلسه كميسيون ماده 5 در استانداری خراسان رضوی با حضورمعاون استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی ، مدیر کل دفتر فنی ،مدیر کل میراث فرهنگی ،نماینده اداره جهاد استان ، ریاست محیط زیست ،شهردار و ریاست شورای اسلامي شهر و کارشناسان شهرداری و مشاور تشکیل شد و بعد از گذشت ۶سال طرح تفصیلی شهر گلمکان مصوب شد .
به لطف خداوند متعال و با تلاش های بی وقفه شهرداری و شورای شهر از ادوار گذشته و دوره حال حاضر که خودرا خادم مردم شهر میدانند،این اتفاق نوید بخش پیشرفت شهر خواهد بود .