صفحه اصلی > اخبار : تسطیح و تعریض مسیر رودخانه گلمکان

تسطیح و تعریض مسیر رودخانه گلمکان

تسطیح و تعریض مسیر رودخانه گلمکان جهت رفاه حال همشهریان عزیز ،لازم به ذکر است این عملیات شروع شده و تا چشمه سبز گلمکان ادامه دارد.