صفحه اصلی > اخبار : بازدید میدانی مدیریت برق غرب خراسان جناب دکتر خدابنده از شهر گلمكان

بازدید میدانی مدیریت برق غرب خراسان جناب دکتر خدابنده از شهر گلمكان

با توجه به جلسه اخیر شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر با مدیریت برق غرب خراسان جناب دکتر خدابنده مقرر شد تا در اولین فرصت نسبت به بازدید میدانی در شهر گلمکان حضور پیدا کنند که این امر مهم با پيگيري هاي مجدانه شهردار و شوراي اسلامي شهر محقق گرديد ، با همراهی مدیريت برق شهرستان گلبهار جناب مهندس لنگری از نزدیک مشکلات برق از جمله عدم ستونهای برق در بلوار چشمه سبز شمالی،ستونهای در معبر و خیابان را بازدید و دستورات لازم صادر گردید.